Titax

Spit Payment dla niewtajemniczonych

Od 1 listopada wchodzi obowiązkowy Split Payment czyli Metoda Podzielonej Płatności w skrócie MPP. Co to właściwie jest?

Istotą MPP jest to, iż w przypadku zapłaty przelewem za nabywane towary lub usługi, następuje podział na płatności na dwie części:
• wartość netto , która trafia na zwykły rachunek bankowy podatnika i którą może podatnik dysponować swobodnie
• wartość podatku VAT, która trafia na specjalnie wydzielony rachunek bankowy i która może być wykorzystana przez podatnika w ograniczonych celach, a mianowicie na pokrycie należności podatkowych ,należności ZUS, należności akcyzowych i celnych oraz na pokrycie podatku VAT z faktur otrzymanych od dostawców towarów lub usług.
W związku z powyższym, każdy czynny podatnik VAT musi mieć rachunek firmowy w banku (do tej pory nie było takiego obowiązku) W praktyce fakturę, którą dostałeś od sprzedawcy lub zaliczkę opłacasz stosując specjalny komunikat przelewu. Ten komunikat wyświetli się po zalogowaniu na twój rachunek. W komunikacie powinieneś podać kwotę podatku VAT (lub część), kwotę sprzedaży brutto (lub część), numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność oraz NIP dostawcy.

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

• obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
• wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
• co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
• sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami -czyli nie może być stosowany w transakcjach z konsumentami ( osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej).
Ale UWAGA: MPP dotyczy nie tylko podatników VAT czynnych, ale także podatników VAT zwolnionych( nabywających towary czy usługi z załącznika nr 15, przy spełnieniu limitu kwotowego 15 000,00 zł.)

Obowiązkowy Split Payment obejmie: między innymi takie sektory gospodarki jak:

• stal
• złom
• sprzęt elektroniczny
• złoto
• metale nieżelazne
• paliwa
• tworzywa sztuczne
• części i akcesoria do pojazdów silnikowych
• usługi budowlane
• węgiel i produkty węglowe

Wszystkie grupy towarowe zostały wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Obowiązkami dostawcy w zakresie stosowania MPP są:

• dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze czyli „Mechanizm Podzielonej Płatności”, w przypadku gdy wartość brutto faktury przekracza 15 tyś. zł. lub stanowi jej równowartość i faktura ta dokumentuje dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
UWAGA- oznacza to, że nawet gdy faktura taka zawiera tylko jedną pozycję z załącznika nr 15 np.: telefon za 300 zł. podatnik również ma obowiązek zamieszczenia informacji MPP – nie ma znaczenia fakt że faktura opiewa na wartość niższą niż 15 tyś. zł.
(w praktyce najlepiej wystawić dwie faktury – osobną na towary/usługi z załącznika i osobną na pozostałe towary/usługi)

• przyjęcie płatności w MPP -w praktyce obowiązkowe posiadanie rachunku firmowego w banku z podziałem na konto rozliczeniowe i konto VAT ( w przypadku posiadaczy kont firmowych, banki same dokonują takiego podziału i nadają osobne konto VAT. Konta VAT nie podajemy na fakturze-jest ono widoczne tylko dla nas).

Kary za nieumieszczenie na fakturze informacji „Mechanizm podzielonej płatności” :

• 30 % VAT od towarów i usług z załącznika nr 15 ujętych na danej fakturze.
• Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, za te wykroczenie ponosisz odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i możesz otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (może być to nawet 5,4 mln zł).

Obowiązkami nabywcy w zakresie stosowania MPP są:

• weryfikacja kwoty należności ogółem z faktury (czy spełniony jest limit kwotowy 15 000 zł)
• weryfikację przedmiotu transakcji (czy przedmiot transakcji jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
• zastosowanie MPP w przypadku, gdy wyżej wymienione dwa kryteria dadzą wynik pozytywny, tj. spełniony jest kwotowy próg 15 000 zł oraz przedmiot transakcji jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
UWAGA- oznacza to, że gdy faktura opiewa np.: na 1000 zł. i zawiera jedną pozycję z poza załącznika nr 15 na kwotę 700 zł. oraz jedną pozycję z zakresu załącznika nr 15 np.: telefon za 300 zł. podatnik ma obowiązek zapłaty w systemie MPP kwoty 300 zł.
(w praktyce takie faktury najlepiej opłacać w całości w systemie MPP)

Kary za zapłatę faktury bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności:

• 30 % VAT od towarów i usług z załącznika nr 15 ujętych na danej fakturze
• Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, ponosisz za te wykroczenie odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i możesz otrzymać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych (może być to nawet 21,6 mln zł).

Dodatkowo wprowadzono tzw. odpowiedzialność solidarną nabywcy za VAT dostawcy-co to oznacza?
Kupujący usługi i towary z załącznika nr 15 odpowiada na równi ze sprzedającym za jego niezapłacony VAT od tej transakcji. Jeśli klient kupi coś z w/w załącznika, a sprzedawca nie zapłaci VAT z tej faktury to klient zapłaci VAT za sprzedawcę, jeśli Urząd Skarbowy nie będzie go mógł wyegzekwować od sprzedającego. ( dlatego w praktyce najlepiej płacić w systemie MPP za wszystkie towary z załącznika 15, nie tylko te powyżej 15 tysięcy złotych).

Przykładowo – firma kupi laptopa za 2,5 zł. tys. i zapłaci za niego na jeden rachunek rozliczeniowy, a sprzedawca nie odprowadzi podatku VAT. Wówczas fiskus zgłosi się do nabywcy po zaległy podatek. Nabywca nie odpowie solidarnie za zaległy podatek, jeżeli zapłaci sprzedawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.